Lấy lại mật khẩu
x
ID Gia Sư: 12264

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Sinh viện năm 3 chuyên ngành sư phạm toán đại học sư phạm đà nẵng, có kinh nghiện dạy kèm 3 năm và đứngg lớp dạy tại nhà 1 năm

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: 22 Đăng Chiêm, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ

ĐÁNH GIÁ GIA SƯ

Không có đánh giá nào!