Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tốt nghiệp đại học luật, có 3 năm kinh nghiệm làm gia sư tiểu học (lớp 3,4,5) hai năm kinh nghiệm luyện thi trần đại nghĩa, hiện đang đi làm, dạy gia sư luyện thi trần đại nghĩa.