Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình đang là sinh viên năm 4 ngành ngôn ngữ anh. Năm 1 mình có học sư phạm Hóa - ĐHSP Huế nhưng do không hợp nên hiện nay mình học tại trường tư của Đà Nẵng.
Trong suốt 3 năm qua mình có đi dạy gia sư rất nhiều, đặc biệt là tiểu học nên mong mình có thể góp chút sức của mình vào công việc này.