Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Tiếng Việt
Tiền Giang Dạy gia sư, Dạy online

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Tôi là Khoa, mới là học sinh nhưng muốn làm gia sư để dạy Tiếng Việt giao tiếp cho người ngoại quốc. Xin mọi người giúp đỡ.
I am Khoa, a student but I want to be a tutor to teach Vietnamese to foreigners. Please everyone help.
我是Khoa,一名学生,但我想成为一名向外国人教授越南语的导师。 请大家帮忙。
私は学生のコアですが、外国人にベトナム語を教える家庭教師になりたいです。 みんな助けてください。

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: tt. Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ