Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

thân thiện gàn gũi, sẵn sàng chia sẽ mọi kiến thử, muốn kiếm thêm thu nhập giúp cho việc học thông qua kiến thức của bản thân, cách truyền đạt mới mẻ và sinh động dễ nắm bắt

Chủ đề dạy

 • Sinh học cấp 2

 • Sinh học cấp 3

 • Toán cấp 2

 • Toán cấp 1

 • Hóa cấp 2

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Núi Sam, Châu Đốc, An Giang

HÌNH ẢNH GIA SƯ