Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em là sinh viên năm 2 chuyên ngành Sư Phạm Tiếng Anh tại trường đại học Sư Phạm Hà Nội 2. Tuy kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nhưng sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt kiến thức tới các em nhỏ. Sẽ tận tâm hết sức với công việc mình được giao.