Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Công nghệ thông tin
Cần Thơ Dạy gia sư, Dạy online

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Sinh viên CNTT, đam mê coding, học lực giỏi. Đã có kinh nghiệm hướng dẫn cho sinh viên khóa dưới các môn Nhập môn lập trình. Lập trình hướng đối tượng, Lập trình web...
Kỹ năng cơ bản: C/C++, OOP, SLQ Server
Kỹ năng lập trình web: HTML, CSS (SCSS), Javascript, C# (ASP.NET MVC 5), Bootstrap 4, jQuery, AJAX,...

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Nguyễn Văn Trường, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ