Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tôi tên: Nguyễn Thị Hồng Đào
sinh năm: 1995
Tôi tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ sinh học
Tôi đã có kinh nghiệm gia sư 6 năm ( từ 2014 đến nay) của Trung tâm Gia sư Thành Được
Các lớp đã và đang đảm nhiệm:
Cấp 1, cấp 2:
- Toán, Văn, Lý, Hóa, Anh Văn
- Ôn thi Chuyên Trần Đại Nghĩa
- Ôn thi mover, starter, Flyer