Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Là sinh viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội học chuyên ngành Vật lý kỹ thuật. Trong thời gian ôn thi khong đi học thêm bất cứ đâu chỉ tự học được 25,85 đ và mình mong muốn dạy môn lý thpt 11 hoặc 12 mình thi đại học đc 9 đ lý (hoàn toàn tự học)

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ