Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

-Họ tên: Nguyễn Thị Hoa
- Ngày sinh :19/02/1999
- Nơi ở: Thanh Cao- Thanh Oai- Hà Nội
- Sinh viên năm cuối trường ĐH Thủ Đô HN
- Ngành học : Sư phạm Tiếng Anh
- Kinh nghiệm dạy Toán, Tiếng Việt , Anh : Gia sư Tiểu học lớp 4,5, lớp 6 - từ năm 2 ĐH
- Trợ giảng tại trung tâm lứa tuổi 5-13 tuổi : 2.5 tháng
- Dạy qua zoom Tiếng Anh lớp
6 lên 7: 2 tháng