Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Kỹ năng mềm, Ngành nghề khác
Quảng Nam Dạy online

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Đà Nẵng chuyên ngành Điện. Có thời gian 10 năm làm việc tại phòng kỹ thuật của các công ty sản xuất công nghiệp năng Xi Măng, Thép.
Khả năng đào tạo:
- Đào tạo về chuyên ngành Điện (Hệ Thống điện, Điện công nghiệp).
- Đào tạo các kỹ năng cần thiết để các sinh viên mới ra trường cần để đáp ứng công việc tuyển dụng tại các công ty cần chuyên môn cao về ký thuật, thiết kế Điện, Điện công nghiệp…
- Đào tạo kỹ năng về làm việc nhóm, quản lý nhóm, lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch Bảo trì bảo dưỡng thiết bị, ISO 9001-2015 áp dụng cho các ngành sản xuất công nghiệp.
Đảm bảo sau khi được đào tạo các sinh viên, cán bộ ký thuật nắm vững chuyên môn, các kỹ năng mềm để phỏng vấn tuyển dụng tại các công ty lớn.

Chủ đề dạy

 • Làm việc nhóm

 • Giải quyết vấn đề & Ra quyết định

 • Thuyết trình

 • Tổ chức công việc

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Bình Lãnh Thăng Bình Quảng Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ