Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Mình thành thạo cả tiếng anh và tiếng hàn và có trên dưới 1 năm kinh nghiệm gia sư