Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình hiện là sinh viên năm 2 tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mình đã có kinh nghiệm đi dạy 1 năm môn tiếng anh. Mình từng là học sinh giỏi môn ngữ văn 3 năm và học lớp chọn. Mình thi ban D nên có thể kèm tiếng việt và tiếng anh.