Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

120.000 VND/ giờ
Mình có tiếng Nhật N2, đã tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Kinh nghiệm dạy offline 4 năm, kinh nghiệm dạy online 6 tháng, kinh nghiệm dạy online cho học viên ở Nhật 3 tháng (ôn thi N2).