Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên Công nghệ Thông tin Đại học Công nghiệp TP HCM, tốt nghiệp trường THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk, chuyên Anh. Vững kiến thức Toán cơ bản cấp 2; Tiếng Anh cơ bản cấp 1,2,3