Lấy lại mật khẩu
x
Học viên

THÔNG TIN GIA SƯ

Xin chào! Em là Nhi, đến từ Nha Trang. Em có trình độ tiếng anh B2. Em hoàn thành chứng chỉ VOTP (Vocational office training program) do trường tại Sân Francisco, Mỹ cấp. (City college of San Francisco: tên trường). Học sinh hoàn thành chứng chỉ này có nghĩa tiếng anh tương đương B2.
Em rất thích công việc giảng dạy và mong muốn được chia sẻ kiến thức tiếng anh em học được.
Em mong được kết nối và hợp tác với các bạn học sinh❤️