Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện tại em đang là sinh viên năm 4 khoa tiếng Anh của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2. Em đã đi dạy gia sư tiếng Anh từ năm nhất. Hiện tại em đang là cán bộ đào và giáo viên tại trung tâm anh ngữ Danoschool. Em rất sẵn lòng tham gia dự án “ Học cùng chiến binh nhí”!