Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tôi là ông bố trẻ 30 tuổi
Kinh doanh tự do
Tôi có cậu con zai đang học lớp 5
Mong muốn cháu năm tới thi vào vinschool
Cháu mải chơi lực học yếu
Nên muốn tìm giáo viên có tâm huyết kèm cháu lâu dài cùng gia đình