Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Sinh viên năm Nhất
Đậu ĐH với 27.5đ trong đó:
Toán 8.6 Anh 9.4 Văn 9.0
Đội tuyển BDHSG các môn Văn, Anh và đạt giải 3 Tỉnh Anh với các dnah hiệu HSG Huyện, Trường khác
Điểm học bạ khối D 28đ và 3 năm lớp 10,11,12 đạt HSG

Chủ đề dạy

 • Tiếng anh cấp 1

 • Tiếng anh cấp 2

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HÌNH ẢNH GIA SƯ