Lấy lại mật khẩu
x
ID Gia Sư: 4047
Công nghệ thông tin
Hà Nội Dạy gia sư, Dạy online

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Đang làm chuyên viên tư vấn nghiệp vụ SAP ERP, có bằng cử nhân công nghệ thông tin và Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp trường ĐH BKHN. Có nhiều kinh nghiệm đa dạng ở các mảng nghiệp vụ: Mua hàng, bán hàng, quản lý dự án, quản lý thiết bị, quản lý nhân sự - tiền lương, kế toán. Có kỹ năng sử dụng Excel xử lý các mảng nghiệp vụ rất tốt và hiệu quả. Nếu ai có hiểu biết về nghề tư vấn nghiệp vụ ERP thì có thể hiểu được kinh nghiệm giảng dạy của những người làm nghề này là nhiều như thế nào.

- Mình có thể nhận gia sư các bạn muốn học về nghiệp vụ và hệ thống SAP ERP của các module: MM, SD, PM-ETM, PS, HR-PR.
- Mình có thể nhận gia sư cho những ai muốn nâng cao kỹ năng Excel.

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Xa La, Hà Đông, Hà Nội

HÌNH ẢNH GIA SƯ

ĐÁNH GIÁ GIA SƯ

Không có đánh giá nào!