Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Tiếng Trung, Hội họa, Ẩm thực
Hà Nội Dạy gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Quuwshuejebejeiendnfidnebebwkqkakdbcvfbrurchshsjxnxbccnkwiwjwndbccokwnwhsjcbcjdkwiwnwncbcusjebdvxxjdudhdbekwkwkdmfbfidiệbxvcj idnebebwkqkakdbcvfbrurchshsjxnxbccnkwiwjwndbccokwnwhsjcbcjdkwiwnwncbcusjebdvxxjdudhdbekwkwkdmfbfidiệbxvcj

Chủ đề dạy

 • Tiếng Trung chuyên ngành

 • Hình họa căn bản

 • Nấu ăn

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: 1 Wellington Street Central, Hồng Kông SAR, Trung Quốc

HÌNH ẢNH GIA SƯ