Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em hiện đang là học sinh lớp 9
Em có nhiều thời gian rảnh để giúp các em học tốt hơn
Em đã học Tiếng anh được 7 năm, em biết nhũng vấn đề trong từ quá trình học từ nhũng cái cơ bản nhất, em có thể chia sẻ cách học cũng như giúp các em giải tỏa căng thảng của việc học tập
Em từng đạt được:
IOE TỈNH-lớp 3
IOE TRƯỜNG- lớp 4(hạng nhất )
HSG Tiếng anh huyện lớp 9
Em hy vọng sẽ được giúp đỡ các em để học TIếng anh thật tốt