Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

- Nhiệt tình, kiên nhẫn.
- Đã có kinh nghiệm dạy gia sư môn toán, lý, hoá các lớp 6, 7, 8, ôn thị lớp 9 lên 10; vật lý 10.