Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình là Trang - Hiện là sinh viên năm 2 - Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội 2
- Có 2 năm kinh nghiệm ôn thi văn Đại học
- Có 1 năm kinh nghiệm gia sư văn 9
- Có 1 năm kinh nghiệm dạy lớp tiền tiểu học (Tự mở lớp)