Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên năm 4 trường ĐH Ngoại Thương.
Có kinh nghiệm dạy Toán Lý cấp 2 và lớp 10
Đạt giải ba học sinh giỏi Toán thành phố lớp 8 và giải nhì Lý cấp tỉnh lớp 9