Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Tốt nghiệp đại học sư phạm toán năm 1998. Và đã giảng dạy hơn 20 năm. Tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi và dạy chuyên đề. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán các khối 6.7.8.9 trong tất cả các năm học. Và bồi dưỡng học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 rất nhiều năm.

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ