Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

2 năm kinh nghiệm gia sư hóa, dạy ôn thi cho 2 bé từ mức 3 4 lên mức 7 8, 1 năm kinh nghiệm dạy toán 9 kiến thức nền cơ bản
5 năm chuyên hóa, 2 năm hsg hóa cấp huyện, 2 năm hsg toán cấp huyện, điểm thi thpt toán là 8.6 hóa 8