Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

2012-2016: Cử nhân CLC- Đại học ngoại ngữ - Sư phạm
2016-2017: Thạc sĩ - Đại học Paris Nord - Khoa học ngôn ngữ
2017-2018: Thạc sĩ năm 1 - Đại học Paris Diderot - Việt nam học
2018-2019: Cử nhân - Đại học Paris Diderot - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
2019-2020: Thạc sĩ năm 1 - Đại học Paris Diderot - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, District de Ha Dong, Hanoï, Vietnam

HÌNH ẢNH GIA SƯ