Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình là sinh viên năm nhất khoa vật lý của đại học sư phạm Hà Nội. Mình từng học chuyên Lý tại trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng và rất có đam mê với giáo dục.