Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tôi là sinh viên năm cuối trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành Toán - Tin.
Tôi đang làm Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo tại 1 công ty công nghệ.