Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Đang là sinh viên năm 2 lớp sư phạm toán TA tại đại học thủ đô Hà Nội
Có kinh nghiệm ôn thi cấp 3 môn toán
Đã từng tham gia thi môn toán hoá sinh huyện thành phố cấp trung học cơ sở