Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Là gv có nhiều năm giảng dạy ở trường công.có kn gia sự cho những hs tiếp thu chậm.Tìm nhiều phường pháp trực quan để cho hs ghi nhớ lkien thức .Giúp các bé cách tư duy bài toán . Giúp cho hs cách viết đoạn văn câu văn hay