Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em là sinh viên năm cuối, học Dược tại trường Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Quê ở huyện Phú Xuyên - Hà Nội, từng học cấp 3 tại trường THPT Đồng Quan. Lúc trước thi vào cấp 3 và đại học môn Toán được 9 điểm. Đã có kinh nghiệm gia sư môn Toán cho học sinh nữ lớp 9 ôn thi lên lớp 10 trường chuyên Nguyễn Huệ, bé thi được 8,75 điểm Toán. Sau đó, có gia sư thêm cho học sinh nam và nữ môn Toán 7.