Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em hiện đang là sinh viên năm 2 thuộc trường đại học Thương Mại, em rất hòa đồng và dễ gần, kiên trì. Em ở nhà cũng hay dạy cho em học bài và làm bài tập. Em rất mong nhận được lớp dạy và cống hiến sức mình góp phần đẩy lùi đại dịch