Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình có kinh nghiệm dạy kèm 3 năm. Mình bắt đầu dạy lớp 6;7;11. Năm dạy thứ hai, mình ôn thi đại học cho ba học trò, thi đậu vào trường đại học ngoại ngữ tin học, đại học văn lang, đại học văn hiến. Năm dạy thứ ba, mình ôn thi tuyển sinh lớp 10 và học trò của mình đậu trường thpt trần khai nguyên. Mình mong được cống hiến năng lực của mình để dạy lứa học trò