Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em sinh năm 2002 hiện đang học tập tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, có tinh thần lan tỏa kiến thức đến mọi người nhất là các em học sinh, luôn học hỏi để dạy sao cho phù hợp với các em nhất, giúp các em hiểu bài nhanh nhất và nhớ lâu những gì mình đã học, biết cách liên hệ với thực tiễn cuộc sống