Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện đang là sinh viên năm 2 Đại học Luật Hà Nội. Có thể gia sư các môn ở các cấp học, và luyện chữ cho học sinh nếu phụ huynh có nhu cầu. Đã có kinh nghiệm dạy kèm học sinh tất cả các cấp 1,2,3. Vui vẻ, hòa đồng, tạo cảm giác thoải mái cho học sinh. Bên cạnh đó tất nhiên vẫn sẽ có sự nghiêm khắc, và kiên nhẫn đối với học sinh.