Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Hiện là giáo viên tin học tiểu học. Có kinh nghiệm 5 năm ôn luyện học sinh giải toán qua mạng Violympic cấp 1 và cấp 2. Có kinh nghiệm ôn thi lên trường chuyên Thăng Long, Đà Lạt. Chương trình và hình thức học khác biệt đảm bảo học sinh nắm chắc cơ bản, tự tư duy và sáng tạo.

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Nhà Thờ Tahine, Tà Hine, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ