Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Toán
Khánh Hòa Dạy gia sư, Dạy online

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Tốt nghiêp Th.S đại học sư phạm TP HCM. Đã có kinh nghiệm dạy học 15 năm. Có thể dạy môn Toán cao cấp., xác suất thống kê.

Chủ đề dạy

 • Toán cấp 3

 • Toán cấp 2

 • Chủ đề khác môn toán

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Phước Long, Nha Trang, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ