Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Toán, Lý, Tiếng Việt
Bình Thuận Dạy online

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Kỹ sư công nghệ thực phẩm
1 năm kinh nghiệm qc
1 năm kinh nghiệm leader

Chủ đề dạy

 • tiếng Việt cấp 1

 • Toán cấp 3

 • Toán cấp 2

 • Toán cấp 1

 • Lý cấp 3

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ