Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Nhiệt tình, dạy học bằng chữ TÂM, đáp ứng nhu cầu học tập nghiêm túc của học sinh.
Kinh nghiệm giảng dạy 14 năm.
Có thể chia sẻ cụ thể phương pháp tự học cho học sinh để đạt hiệu quả học tập tốt hơn.
Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi.
Thạc sĩ Vật Lý.

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ

ĐÁNH GIÁ GIA SƯ

Không có đánh giá nào!