Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình tên là thỏ nguyên. Mình là học sinh lơp 2 trường tiểu học xã hồng tiến. Mình muốn học và tìm hiểu về môn tiếng anh. Do muốn hcj hỏi tìm hiểu nhưng ở quê không đủ điệu kiện để học trực tiếp nên mình muốn học ol để biết được nhiều hơn.mình sữ bắt đầu từ con số 0 và mình sẽ cố gắng để đạt được thành tích tốt mà mình mong muốn.