Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Trần Thị Phương ( 02/04/1997)
-Đã từng là sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội- khoa Ngôn ngữ Anh.Ngôn ngữ 2 là tiếng Trung. Đã có cơ hội học tập tại Trung Quốc 1 năm( hsk5).
-Hiện tại đã và đang là gia sư Anh-Trung.
+Tiếng anh: nhận dạy các lớp tiểu học , đặc biệt là ngữ pháp( vi khá yêu thích trẻ con).
+Tiếng Trung: nhận dạy giao tiếp cơ bản, ôn luyện đến hsk 4