Lấy lại mật khẩu
x
ID Gia Sư: 54023
Hóa
Nghệ An Dạy gia sư, Dạy online

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Tôi đang là sinh viên sư phạm hoá của Trường Đại học huế, Nguyên tắc dạy của tôi là dạy đúng 2 buổi nếu học sinh không hiểu thì tôi hoàn lại tiền và không dạy nữa

Chủ đề dạy

 • Hóa cấp 2

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: tào sơn anh sơn, Tào Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

HÌNH ẢNH GIA SƯ

ĐÁNH GIÁ GIA SƯ

Không có đánh giá nào!