Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Năng động yêu nghề . Luôn đổi mới sáng tạo trong giảng dạy thích nghi với trình độ học sinh. Có bằng ielts 7.5. Sinh viên đại học ngoại ngữ hà nội chuyên ngành ngôn ngữ anh và có học văn bằng hai sư phạm anh.Đã có kinh nghiệm đi dạy trung tâm và gia sư 1-1