Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

E hiện tại là sinh viên năm nhất trường Đại học Hà Nội, điểm thi đầu vào của e là 26.2 (trong đó tiếng anh 8,6). E khá tự tin về trình độ tiếng Anh của mình (về mảng ngữ pháp khá chắc)