Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Văn, Tiếng Việt, Kỹ năng mềm
Hưng Yên Dạy gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Sinh viên năm 3 khoa Kế toán doanh nghiệp. Đã gia sư các lớp 5,6. Hai năm được học bổng

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ