Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên năm 2 trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM, dốt Toán Lý, có nhu cầu luyện thi lại Đại học để vào ĐH Bách khoa TP. HCM hoặc ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM hoặc ĐH Công nghệ thông tin TP. HCM.