Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Kỹ năng mềm, Công nghệ thông tin
Hồ Chí Minh Dạy online

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Tự giới thiệu Tự giới thiệu Tự giới thiệu Tự giới thiệu Tự giới thiệu Tự giới thiệu Tự giới thiệu Tự giới thiệu Tự giới thiệu Tự giới thiệu

Chủ đề dạy

 • Giao tiếp

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Tt. Nhà Bè, Nha Be, Ho Chi Minh City, Vietnam

HÌNH ẢNH GIA SƯ