Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Kỹ năng mềm, Sales - Marketing
Hồ Chí Minh Dạy online

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Xin chào, tôi là Viển, mạnh về kỹ năng sales và chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Xin chào, tôi là Viển, mạnh về kỹ năng sales và chuyển đổi số trong các doanh nghiệp.

Chủ đề dạy

 • Giao tiếp

 • Làm việc nhóm

 • Lãnh đạo

 • Giải quyết vấn đề & Ra quyết định

 • Quản lý thời gian

 • Đàm phán

 • Tổ chức công việc

 • Thuyết trình

 • Vượt qua khủng hoảng

 • Digital Marketing

 • Brand (Thương hiệu)

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: 101/20 bắc hải

HÌNH ẢNH GIA SƯ